Πράσινος Δακτύλιος
Πράσινος Δακτύλιος
Που μπορώ να ενημερωθώ για τα μέτρα του Πράσινου Δακτυλίου;

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr, στην κεντρική σελίδα κάντε κλικ στην επιλογή «Πράσινος Δακτύλιος» και πληκτρολογήστε:

Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, χωρίς κενό ανάμεσα στα γράμματα και τους αριθμούς
ΑΦΜ: 094005806

Κατεβάζετε το σήμα του πράσινου δακτυλίου και το εκτυπώνετε.

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια.
Προέκυψε σφάλμα.