ΔΠΧΑ 16: Νέο Πρότυπο για τη λογιστική των μισθώσεων

Είστε έτοιμοι για τις αλλαγές;

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικών Αναφορών ΔΠΧΑ 16 (IFRS 16) σύμφωνα με το οποίο αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης και απεικόνισης των συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης στις οικονομικές καταστάσεις των Εταιρειών που τηρούν βιβλία κατά ΔΠΧΑ (IFRS). Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό.


Περισσότερα Close
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια.
Προέκυψε σφάλμα.